شماره حساب ها


شماره حساب :  8732025616101

شماره کارت :6219861038088869

بانک ملت - بنام  : آرش ذبیحی ینگجه

توجه : اگر نیاز به فاکتور رسمی ( شامل مالیات بر ارزش فزوده ) دارید ، قبل از واریز وجه با پشتیبانی (02141503)تماس حاصل فرمایید.