رویه های بازگرداندن کالا

 در چه شرایطی می توان کالاهای خود را بازگردانم؟
 خرابی کالا در بدو تحویل ( 7 روز تقویمی از زمان نهایی کردن سفارش)
 عدم تطابق کالای تحویلی با کالای خریداری شده. ( 7 روز تقویمی از زمان نهایی کردن
سفارش)
به علاوه کالای مرجوعی میبایست در بسته بندی ارسالی توسط سدرا پلاس و با تمامی لوازم
جانبی بسته بندی کالا و کاتالوگ و هدیه های احتمالی همراه کالا قرار داده شود.
 دقت شود از روشی استفاده بفرمایید که کالا قبل از هفت روز از زمان خرید به دست
انبار شرکت برسد.

 مسولیت عدم تحویل کالا به انبار شرکت به عهده مشتریست.